Το Κέντρο Νεότητας Κανναβιών- Αγίας Ειρήνης ιδρύθηκε το 2009 και είναι μια τοπική εθελοντική οργάνωση νέων που βρίσκεται υπό την αιγίδα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Δίνει την ευκαιρία στους νέους να συμμετέχουν στα κοινά δρώμενα, να εκφράζουν σκέψεις, να αναπτύσσουν  δημοκρατικό διάλογο, να συνεργάζονται και να παράγουν έργο, ώστε να νιώθουν ότι προσφέρουν υπηρεσίες στο ευρύτερο κοινό αλλά και να βοηθούν την κοινότητα με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν.

Επιπρόσθετα, το Κέντρο Νεότητας έχει ως γενικότερο στόχο του τη δημιουργική απασχόληση των νέων στις ελεύθερες ώρες, τη συνεργασία με άλλους οργανωμένους φορείς και κατ’ επέκταση  με άλλα κέντρα νεότητας και οργανώσεις νεολαίας.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Νεότητας αποτελείται από τους:

Το Κέντρο Νεότητας μέχρι σήμερα διοργανώνει:

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως το Κέντρο Νεότητας συνεργάζεται κυρίως με τα Οργανωμένα Σύνολα της Κοινότητας: Κοινοτικά Συμβούλια Κανναβιών και Αγίας Ειρήνης, ΑΕΚ Κανναβιών και τον Κυνηγετικό Σύλλογο.

Πηγή:

Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίας Ειρήνης