Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κανναβιών ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2009. Πρωταρχικός στόχος του Συλλόγου είναι ο εμπλουτισμός των θηραμάτων της περιοχής που υπάγεται ο Κυνηγετικός Σύλλογος.  Σκοπός ίδρυσης του Συλλόγου είναι κυρίως να ακουστούν τα προβλήματα που έχουν οι κυνηγοί του Κυνηγετικού Συλλόγου στους αρμόδιους φορείς. 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Κυνηγετικού Συλλόγου αποτελείται από τους:

Οι κύριες δραστηριότητες του Κυνηγετικού Συλλόγου Κανναβιών είναι οι απελευθερώσεις των θηραμάτων μαζί με το Ταμείο Θήρας καθώς και ο καθαρισμός των φυσικών πηγών της περιοχής.

 

Πηγή:

Αλέξανδρος Συμεού, Γραμματέας Κυνηγετικού Συλλόγου Κανναβιών