Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίας Ειρήνης που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:

 

Ονοματεπώνυμο: Στέλιος Μιχαήλ (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99430982
   
Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Χριστοδούλου (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99385109
 
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
 
Ονοματεπώνυμο: Αχιλλέας Μιχαήλ
Τηλέφωνα: 99406356
   
Ονοματεπώνυμο: Σάββας Χαραλάμπους
Τηλέφωνα: 99609104
   
Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Γεωργίου
Τηλέφωνα: 99651786
 
Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
 
Ονοματεπώνυμο: Εύη Στυλιανού (Γραφέας)
Τηλέφωνα: 96602038
E-mail: [email protected]